Segmentová masáž

Technika segmentové masáže je odvozena od masáže klasické. Na rozdíl od relaxačních a regeneračních masáží působí masáž segmentová vice na nervový systém. Stimulací receptorů posílá masér signál dostředivými drahami do mozku masírovaného klienta, který reaguje vysíláním zpětné reakce z mozku do kůže, podkoží a svalů. Masáž je prováděna s cílem odstranit reflexní změny na kůži a v hlubších tkáních, které mohou být způsobeny například fyzickým přetěžováním dané oblasti, zvýšeným svalovým napětím, nebo onemocněním vnitřních orgánů

Hmaty používané v segmentové masáži se liší od hmatů používaných v masáži klasické, nebo sportovní, ale na rozdíl od nich zasahují tyto hmaty do nejhlubších tkáňových vrstev, které jsou dosažitelné z povrchu těla.

Ve smyslu shrnutí technik segmentové masáže se jedná o relativně mladou techniku masáže, i když některé z těchto technik byly využívány v čínské akupunktuře. Segmentová masáž, jak jí známe dnes se začala formovat v počátku 20 století. Jedním z jejích průkopníků byl Henry Head, který v roce 1898 popsal změny citlivosti kůže při onemocnění vnitřních orgánů (dle inervace z odpovídajícího míšního segmentu tzv. Headovy zóny – maximální body s nejvyšší kožní citlivostí).

INDIKACE (kdy ANO)

 • funkční poruchy páteře
 • stavy po diskopatiích
 • cervikální migréna (bolesti hlavy od krční páteře)
 • syndromy vzniklé na základě poruch páteře
 • poúrazové a pooperační stavy

KONTRAINDIKACE (kdy NE)

 • akutní záněty tkání, nebo orgánů
 • Stavy vyžadující absolutní klid na lůžku (čerstvý infarkt myokardu; akutní dna, nebo otřes mozku)
 • horečnaté stavy
 • infekční onemocnění
 • zánět v povrchních tkáních
 • gravidita a menstruace (týká se masáže pánevní oblasti)
 • onkologická onemocnění

.